پروژه مهر : دانلود برنامه اجرایی ستاد + پاورپوینت مستند سازی

پروژه مهر : دانلود برنامه اجرایی ستاد + پاورپوینت مستند سازی

نمونه های  درس پژوهی و اقدام پژوهی معلمان , طرح درس , شعر پرسش مهر 98 - داستان پرسش مهر 98 - نمایشنامه پرسش مهر 98 - انشا پرسش مهر 98 , مقاله پرسش مهر 20 ریاست جمهوری  همگی بر اساس شیوه نامه پرسش مهر 20 اعلامی از سوی آموزش و پرورش تنظیم شده اند .