طرح درس روزانه پایه هفتم : همه دروس و کتب + دانلود

طرح درس روزانه پایه هفتم

در گروه پایه هفتم از متوسطه اول هم اکنون حدود 20 نمونه آماده طرح درس روزانه پایه هفتم  که تقریبا بطور یکنواختی بین همه دروس تقسیم شده است در سایت پژوهشسرای درسی بارگذاری شده است و قطعا در تلاش هستیم در ماه های آتی تعداد بیشتری از طرح درس روزانه پایه هفتم برای کلیه کتاب های این مقطع را آماده کرده و در سایت منتشر نماییم .

در ضمن همکارانی که در پایه هفتم توانایی تنظیم طرح درس ملی برای پایه هفتم را دارند میتوانند برای ثبت درخواست همکاری به صفحه همکاری با پژوهشسرا مراجعه نمایند.

طرح درس روزانه پایه هفتم - درس قرآن

طرح درس روزانه ادبیات پایه هفتم

طرح درس روزانه ریاضی پایه هفتم

طرح درس روزانه علوم پایه هفتم

ورود به صفحه اختصاصی پایه هفتم

24 Apr 2019